Copyright

Práva na duševní vlastnictví

Obsah webu www.FindAdBlue.com (zejména data, informace, ilustrace, loga, obchodní známky atd.) je chráněn autorskými právy, databázovými právy a dalšími právy na duševní vlastnictví. Žádná část obsahu webu FindAdBlue.com nesmí být kopírována, reprodukována, zveřejňována, měněna či jakkoli dávána do oběhu žádným způsobem, s výjimkou jediné kopie uložené v jednom počítači a vyhrazené pro výhradní soukromé použití osobou, která kopii vytvořila. Prvky zveřejněné na tomto webu podléhají změnám bez předchozího upozornění a jsou zpřístupněny bez jakékoli záruky, vyjádřené nebo předpokládané, a nemohou poskytovat žádná práva na jakoukoli kompenzaci. Informace a obrázky na tomto webu jsou chráněny autorskými a databázovými právy © Integer-Research 2003-2005.  

AdBlue® je registrovaná obchodní známka, jejímž vlastníkem je společnost VDA (Verband der Automobilindustrie) a její používání podléhá licenci.


Použití obsahu

Žádný obsah na webu www.FindAdBlue.com, zejména mapy, nesmí být kopírován, reprodukován, publikován, stahován, zveřejňován, přenášen ani distribuován žádným způsobem, s výjimkou případů vytvoření záznamů v osobním počítači pro vlastní použití bez jakéhokoli komerčního účelu. V takovém případe je nutné zajistit, aby vlastnické známky zůstaly nedotčené. Změna obsahu nebo jeho použití k jinému účelu představuje porušení vlastnických práv společnosti Integer Research. Je zakázáno použít tento obsah na jiném webu nebo v prostředí počítačové sítě.

Naši sponzoři